Flaggning

Flaggning på Torekovs Sjöfartsmuseums master

På Torekovs sjöfartsmuseums mast, hissas och halas flaggor och signaler vid lämpligt väder under sommaren. För den som vill beställa flaggning var vänlig kontakta Torekovs Turistbyrå, tel. 0431-36 31 80 eller Inger Forsbrant 070 966 57 66 Kostnad 500 SEK

Flaggsättning och begränsningar vid olämpligt väder och blåst

Stor flaggning på mast
Flaggning med 2 rader signaler, 2-4 nordiska flaggor på rån, svensk flagga på mastens gaffel (max vindstyrka 8 m/s).

Flaggning på mastens gaffel, dagligen under säsong
Flaggning med svensk flagga på gaffel (max vindstyrka 10 m/s).

Flaggning på Barfothastången
Flaggningen har sitt ursprung på Näset, efter Christopher Barfoths generösa testamente till Torekovs samhälle. Flaggstången kom att bära hans namn och prydas med en jätteflagga vid högtidliga tillfällen. Flaggning på Barfotha stången har tradition sen 200 år tillbaka.

Flaggning med svensk flagga (max vindstyrka 8-10 m/s).

Om starka stormbyar inträffar under dagen måste flaggningarna avbrytas.