Bli medlem i Torekovs sjöfartsmuseum

Stöd föreningens verksamhet med museet och dess olika byggnader. Vi värnar om det marina kulturarvet och förvaltar stora samlingar som handlar om Torekovs historia. För att klara detta krävs långsiktig planering och finansiering.

Vi behöver er för föreningens verksamhet och framtid.
Med hopp om tecknat medlemskap önskar vi er välkomna i föreningen.

Årsavgiften för medlemskap i Torekovs Sjöfartsmuseum är 200:- och 300:- för familjemedlemsskap bankgiro 540-8158