Bli sponsor till våra projekt.

Som ekonomisk givare till Torekovs Sjöfartsmuseum möjliggör du att vi kan behålla och underhålla den unika marina kulturmiljö som genom åren skapats på backen i Torekov. För närvarande arbetar vi med olika renoveringsprojekt som är kostsamma för föreningen.

Vi är övertygade om att många med Torekovsanknytning gärna hjälper oss i detta arbete genom att bidra med ett ekonomiskt stöd. Kontakta gärna någon i styrelsen, så återkommer vi med mer information, om hur vi tillsammans skulle kunna arbeta för föreningens framtid.

Följande projekt är identifierade och planerade att genomföras:

Byggandet av en sjöbod
Torekovs Sjöfartsmuseum är i stort behov av en egen byggnad för förvaring av handlingar och föremål som är i vår ägo, tillika en möteslokal. I nuläget är föremål och handlingar utspridda och inte alltid så lättillgängliga. Sjöboden ska placeras på tomten där skanshuset Naemi ligger. Finansieringen hoppas vi kunna lösa genom donationer från stiftelser, företag och inte minst privatpersoner. Vi tar tacksamt emot bidrag, stora som små, på bg 540-8158 eller swisha på 123 338 256 1. Var snälla och märk bidragen med "Sjöboden".

Vinga skärs äldsta fyr
Införliva den äldsta fyren från Vinga skär på museitomten vid Naemi.

Vinga skärs gamla fyr
På Stora Bro. Målningsarbete.

Backen
Roderstockens trasiga delar har lagats och texten kopierats.
Ev. ny bänk och nya bockar eller oljas och målas.

Kajutan Hoppet
Invändig målning.
Belysning.