Bli sponsor till våra projekt.

Som ekonomisk givare till Torekovs Sjöfartsmuseum möjliggör du att vi kan behålla och underhålla den unika marina kulturmiljö som genom åren skapats på backen i Torekov. För närvarande arbetar vi med olika renoveringsprojekt som är kostsamma för föreningen. Museet ligger utsatt för väder och vind och just nu under våren/sommaren 2023 har kajutan fått en uppfräschning i form av målning. Detta är utfört av fackman (läs kvinna). Skjulet får också lite ny tjärolja. Här försöker vi med frivilliga krafter göra arbetet själva. Under en tid har bygget av vår sjöbod pågått på Ängelholms Gymnasieskola, och den kom på plats nu i maj 2023 på museitomten vid sidan om skanshuset Naemi. Lite kompletterande arbete återstår innan allt är klart. Här kommer vi att samla handlingar och en del inventarier som som inte varit så tillgängliga tidigare.
Belysning. Efter att Warmbadhuset brann ner, julafton 2019, har vi saknat el i museet.
Montrarna behöver belysning för att föremålen ska kunna ses ordentligt.
Dessutom behövs en värmefläkt på vinterhalvåret för att hålla en jämn temperatur
och ta bort fukten som skadar såväl byggnad som föremål.

Detta gäller även för skanshuset Naemi och Lotshuset och det arbetet planeras under hösten 2023.Vinga skärs äldsta fyr
Införliva den äldsta fyren från Vinga skär i våra byggnader och hitta en lämplig plats för den.

Backen
Ev. ny bänk och nya bockar eller oljas och målas.

Finansieringen hoppas vi kunna lösa genom medlemsavgifter, donationer från stiftelser, företag och inte minst privatpersoner. Vi tar tacksamt emot bidrag, stora som små, på bg 540-8158 eller swisha på 123 338 256 1.